โดยมีผู้ร่วมทริปจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด หน่วยงานรัฐอาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ START UP ไม่ว่าจะเป็น บริษัท บริษัท ทัวร์ครับ.คอม จำกัด / ทราเวลไอโก (TRAVELIGO) / บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม UNICORN STARTUP 3 บริษัท ได้แก่บริษัท TOKOPEDIA / GO-JEK และ OVO รวมถึงเข้าพบสำนักงาน BEKRAF (INDONESIA CREATIVE ECONOMY AGENCY) ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และดูแลช่วยเหลือ STARTUP ในประเทศอินโดนิเซีย และเข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ INNOVATION FACTORY ในการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้ง STARTUP ในอินโดนีเซีย และ ระหว่างประเทศ

เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท PT Visionet International ซึ่งเป็นผู้สร้างระบบบริการชำระเงินแบบดิจิตอลตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลสำหรับการชำระเงินที่ง่ายและบริการทางการเงินให้กับร้านค้าในเครือพันธมิตรทางธุรกิจ โดยระบบมีชื่อเรียกว่า OVO และยังเป็นยูนิคอร์นลำดับที่ห้าในอินโดนีเซีย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Lippo ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก Grab และ e-commerce platform ของบริษัท Tokopedia

เข้าเยี่ยมชม Gojek ปัจจุบันดำเนินงานในอินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็น บริษัทยูนิคอร์นแห่งแรกของอินโดนีเซียและเป็นบริษัทเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมอยู่ใน Fortune 50 บริษัท ที่เปลี่ยนโลกในปี 2017 และ 2019 อยู่ในอันดับที่ 17 และ 11 ตามลำดับ Gojek ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักลงทุนมากมายรวมถึง Astra International, blibli.com และ Google ในอดีต Gojek เริ่มต้นจากการรับขนส่ง On-Demand ขยายสู่การขนส่งเฉพาะทางอย่างเช่น บริการสั่งซื้อ ขนส่งยารักษาโรค ผ่านบริการที่ชื่อว่า Go-MED แล้วยังรวมไปถึงบริการจองการใช้บริการต่างๆ แพลตฟอร์มของ GO-JEK สร้างผลกระทบขนาดใหญ่ต่อสังคมอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกัน

เข้าพบสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย BEKRAF (INDONESIA CREATIVE ECONOMY AGENCY) ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเบื้องหลังของการผลักดัน Unicorn Startup ของประเทศอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศในโลกที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับรัฐบาลในการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจจริง หนึ่งในภาคที่แท้จริงที่ควรให้ความสำคัญคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประธานาธิบดีโจโกะ Widodo มองว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะกลายเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีโจโก ก่อตั้งสถาบันนอกระบบใหม่ที่เรียกว่าสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Bekraf) ซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ร่วม Networking Dinner กับบริษัท Startup ชั้นนำ Venture Capital จากประเทศอินโนนีซีย และสิงคโปร์ Digital agency เช่น Citibank

เข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Innovation Factory ในการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถทั้ง Startup ในอินโดนีเซีย และ ระหว่างประเทศ โดย Innovation Factory เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยมีชื่อเรียกว่า BLOCK71 จาการ์ตา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแรก ๆ ขององค์กรจัดการกองทุนเริ่มต้นระยะแรก ร่วมมือในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร และ บริษัท อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถให้กับทั้งชาวอินโดนีเซีย และประเทศที่เริ่มต้นทำธุรกิจ Startup (series of accelerator, market access and soft – landing programs)

เข้าเยี่ยมชม Tokopedia อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ในอินโดนีเซีย เรียนรู้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครบด้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ตั้งแต่คนทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงแบรนด์ยักษ์ใหญ่ สามารถเข้าไปตั้งร้านและบริการได้ทางออนไลน์ Tokopedia ให้บริการแพลตฟอร์มธุรกิจ C2C นอกจากนี้ยังมีร้านค้าอย่างเป็นทางการสำหรับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในการทำธุรกิจ B2C ซึ่ง Tokopedia มีร้านค้ากว่า 7,000,000 แห่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมากกว่า 200 ล้านรายการ ตั้งแต่อาหาร และเครื่องดื่มไปจนถึงผลิตภัณฑ์ความงาม และแฟชั่นTokopedia ยังให้บริการผลิตภัณฑ์ดิจิตอล เช่นเครดิต, การชำระเงิน BPJS, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ชำระเงินทางโทรศัพท์, บัตรเครดิต, ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วกิจกรรม, บัตรกำนัลเกมและอื่น ๆ อีกมากมาย

X
X