(28 ธันวาคม 2563) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธาน ส.อ.ท. และคณะกรรมการ ส.อ.ท. ให้การต้อนรับนายหลี่เซิ่งหยวน (Mr. Sheung-yuen Lee) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (Hong Kong Economic and Trade Office : HKTEO) ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสแนะนำ HKETO สำนักงานกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลฮ่องกงในการเชื่อมความสัมพันธ์โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนระหว่างฮ่องกงและประเทศไทย ตลอดจน กัมพูชา เมียนมา และบังคลาเทศ ทั้งนี้ HKTEO ยังมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจไทยที่สนใจลงทุนเข้าไปลงทุนในฮ่องกง ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนฮ่องกงในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศไทย
 
ในโอกาสนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆ ของไทย เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันของทั้งสองประเทศต่อไป
X
X