? สินค้าคุณภาพดีราคาโรงงานส่งตรงจากผู้ผลิต จากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บนร้านค้าออนไลน์ใน FTIebusiness
? สินค้าเด่นประจำสัปดาห์นี้ ขอเสนอ บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทีเกรเตด มานูแฟคเจอริง จำกัด (สน11891) ผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมโยง ระบบคอมพิวเตอร์กับภาคอุตสาหกรรม สามารถบริหารจัดการการบำรุงได้อย่างครบวงจร
✅ ติดตามผลการดำเนินการ
✅ ช่วยวางแผนการซ่อมบำรุง
✅ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
✅ ระบบมีความยืดหยุ่นสูง รองรับการทำงานได้หลากหลายธุรกิจ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการซ่อมบำรุง โรงพยาบาล
? ดูสินค้าเพิ่มเติม : http://ftiebusiness.com/shop4/home.php?uid=51019
? สนใจรับบริการปรับปรุงระบบ Industrial 4.0 : https://forms.gle/P18BMCSSp75XVWgr5
? สนใจเปิดหน้าร้านแบบออนไลน์ ติดต่อที่ Line OA : @icticlub
? สนใจลงโฆษณา คลิก : http://icti.fti.or.th/th/news/87864-icti-service

X
X