7 พฤศจิกายน 2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน พร้อมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ให้การต้อนรับ MR. MA ZHAN CHUN, รองประธานคณะกรรมาธิการสภาส่งเสริมการค้า มณฑลเหลียวหนิง เมืองเซิ่นหยาง, MS. WANG LI JIE รองประธานสภาส่งเสริมการค้าเซิ่นหยาง, คณะสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) มณฑลเหลียวหนิง เมืองเซิ่นหยาง คณะผู้นำและผู้ประกอบการจากเมืองเซิ่นหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าพบและสร้างความสัมพันธ์ในภาคเอกชนระหว่างไทยและเมืองเซิ่นหยาง ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ

 

          นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นถึงความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้จัดตั้งสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมระหว่างสองประเทศ อีกทั้งยังช่วยประสานงาน ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) มณฑลเหลียวหนิง เมืองเซิ่นหยาง คณะผู้นำ และผู้ประกอบการจากเมืองเซิ่นหยางได้มาเข้าพบในวันนี้ หลังจากนี้จะประสานความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน และหารือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน รวมถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เป็นอันดับ 1 ของจีน อีกด้วย

 

          นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน กล่าวว่า ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการหารือด้านความร่วมมือแล้ว ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน และคณะสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) มณฑลเหลียวหนิง เมืองเซิ่นหยาง นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในแง่ของการพัฒนาการค้าทวิภาคี โดยปัจจุบันเมืองเซิ่นหยางมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน จำนวน 105 ราย มีนักลงทุนไทย 24 ราย และเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์กว่า 600 บริษัท บริษัทผลิตรถยนต์ 5 บริษัท ซึ่งคาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักธุรกิจจากเมืองเซิ่นหยางเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น สำหรับนักลงธุรกิจไทยก็สามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในมณฑลเหลียวหนิง เมืองเซิ่นหยางได้เช่นเดียวกัน โดยเชื่อมั่นว่าไทยยังเป็นที่หมายตาของนักลงทุนจีน เพราะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น อีกทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

X
X