19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU “พันธมิตรระบบราง สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย” ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งหมด 14 หน่วยงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศและมาตรฐานสากล โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

สำหรับสาระสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงพลังในการเป็นพันธมิตรสนับสนุนนโยบายการผลิตชิ้นส่วนระบบรางในประเทศ (local content) เพื่อทดแทนการนำเข้า โดยหน่วยงานภาครัฐร่วมกันส่งเสริมภาคเอกชนทั้งด้านมาตรฐาน ข้อบังคับ การทดสอบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการผลิตบุคลากรสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมระบบราง ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบ 4 ฝ่าย (Quadruple Helix) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาสังคม การร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายความมือแบบ 4 ฝ่ายต่อไป

X
X