คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ดูงานบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกได้แก่ Tencent, DJI, BYD, Huawei และเขตเศรษฐกิจพิเศษ Qianhai ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2562 เพื่อใช้ในการวางแผนยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Industry Transformation

          เมืองเซินเจิ้น นับว่าเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีของจีน ทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ ของจีน เป็นเวลาเกือบ 40 ปี เมืองเซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจากรัฐบาลจีน และปัจจุบันได้ก้าวสู่ความเจริญเป็นอันดับ 4 ของประเทศ และกลายเป็นเมืองที่มีบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลกมากมายเข้าไปตั้งสำนักงาน

          การดูงานเมืองแห่งนวัตกรรมของจีนนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งการของการเปิดมุมมองนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของจีน เพื่อนำมาต่อยอดและเตรียมความพร้อมในการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทย ผลักดันให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0 อย่างแท้จริง

บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ ส.อ.ท. นำคณะไปเยือน

          Tencent ปัจจุบันเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่อันดับ 5 ของโลกที่มีวิสัยทัศน์ที่จะ Connect Everything โดยให้บริการ Wechat / Wechat Pay Online Game ให้แก่คนมากกว่า 1 พันล้านคน ในประเทศไทยมีการลงทุนในบริษัท Sanook, Jook, Shoppee, Galina โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับและหารือเรื่อง Tencent Cloud & AI ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น Face Recognition, Voice & Image Translation ที่แปลได้ 15 ภาษาทั่วโลก รวมถึงแนวโน้มในอนาคตที่มีการนำ Mini Program, Official Account มาใช้ในทางธุรกิจและสามารถประยุกต์ใช้เป็น Smart Retail, Intelligent Customer Service ได้

          DJI (Da-Jing Innovation Science and Technology)    ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรนชั้นนำของโลกมี Market Share มากกว่า 70% และมีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 14,000 คน ปัจจุบันโดรนได้มีการประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆอย่างกว้างขวาง เช่น การเกษตร สามารถใช้บรรทุกของเหลวหรือน้ำยาเพื่อพ่นผลผลิตในไร่ และสามารถครอบคลุมพื้นที่ถึง 25 ไร่ต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพมากกว่าการฉีดพ่นน้ำยาด้วยคนถึงกว่า 60 เท่า และมีระบบ AI ในการวิเคราะห์ภาพที่ถ่ายจากกล้องได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีโดรนยังสามารถนำไปใช้ในงานด้านวิศวกรรม การก่อสร้าง การสำรวจพื้นที่ และอื่นๆ ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตรของไทยให้เข้าสู่ยุค Industry 4.0 ได้

          BYD (Build Your Dream) ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ชั้นนำของโลก ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย BYD เป็นผู้นำใน 3 ธุรกิจใหญ่ คือ ธุรกิจผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจแบตเตอรี่และ Solar Cell และธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมทั้งการทำรถไฟขนส่งมวลชน Skyrail ด้วย

          Huawei ผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือ เน็ตเวิร์ค ระบบโทรคมนาคม ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ปัจจุบัน Huawei เป็นผู้นำในการพัฒนาเพื่อใช้งานด้านต่างๆ เช่น 5G+VR (Virtual Reality), 5G + วิดีโอความละเอียด 8K, 5G + โดรน, การแพทย์ทางไกลผ่าน 5G และการควบคุมการทำงานระยะไกลผ่าน 5G เช่น ควบคุมรถตักดินในเหมือง ควบคุมเครนท่าเรือสินค้า

X
X