วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สตูดิโอ 5 บมจ. อสมท. สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

X
X