ส.อ.ท. ประชุมระดมความคิดเห็นขับเคลื่อน F.T.I. Service Organization

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นขับเคลื่อน ส.อ.ท. ให้เป็น F.T.I. Service Organization โดยมีคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. วาระปี 2563-2565 เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนงานในการช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อเสนอต่อภาครัฐในด้านต่างๆ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

X
X