(23 ธันวาคม 2563) มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมมอบเงินบริจาคและปลากระป๋อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 222,222 บาท เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เป็นผู้แทนมอบให้กับนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
X
X