(23 ธันวาคม 2563) มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินซื้ออุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ภาคสนาม จำนวน 10 เครื่อง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท โดยมีนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง 2 ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนมอบให้กับ น.ส.ศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ณ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
X
X