นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการสายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ส.อ.ท. พร้อมด้วยนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ร่วมเป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  พระรามเก้า กรุงเทพฯ เมื่อเย็นวันที่ 17 กันยายน 2562 

           โดยรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงน้ำใจไมตรีแก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภย สำนักนายกรัฐมนตรี” โดยยอดรวมในการรับบริจาคหลังจบรายการเวลา 22.00 น. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 263,578,890 บาท โดยกองทุนฯ จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ต่อไป

           ทั้งนี้ผู้ที่ร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภย สำนักนายกรัฐมนตรี” บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 สามารถนำหลักฐานการบริจาคไปแสดงการใช้ลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนนตรี โทร. 0-2283-4318-24

X
X