วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ, นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์, นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation Capsule) และแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็กสำหรับเข้าเครื่อง CT Scan (Small Patient Isolation Capsule for CT scan) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 และหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับ พลเรือตรีธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ บริเวณชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงเทพฯ

X
X