กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวเตรียมแจกหน้ากาก 10 ล้านชิ้น ทางไปรษณีย์ไทยถึงมือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่าหน้ากากผ้าล็อตแรกจำนวน 1 ล้านชิ้น จะถูกส่งถึงมือประชาชนภายในวันที่ 11 เมษายนนี้ และจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานครไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

          นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการผลิตหน้ากากผ้าให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19... จึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งทอ ผลิตหน้ากากผ้าเบื้องต้น จำนวน 1 ล้านชิ้น แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยหน้ากากผ้าดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามประกาศจากกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด สามารถป้องกันละอองสารคัดหลั่งจากการไอหรือจาม (5 ไมครอน) และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการใช้ ที่สำคัญ อาทิ ควรซักด้วยน้ำสบู่ก่อนใช้งาน ตากให้แห้ง สามารถใช้ซ้ำได้ และควรซักหน้ากากผ้าวันละ 1 ครั้ง

 

         ส... โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อสนับสนุน  การดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมา ส... ได้มอบหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ 10 แห่ง ที่รองรับการรักษาผู้สุ่มเสี่ยงติดโรค COVID-19 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดจำหน่ายหน้ากากผ้าให้กับสมาชิก ส... จำนวน 1,200,000 ชิ้น ในราคาต้นทุน เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ส... มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลโควิด– 19 ภาคอุตสาหกรรม หรือ F.T.I. COVID-19 Center (https://www.fti.or.th/covidinfo) เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ  หาแนวทางรองรับวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยในศูนย์ดังกล่าว จะมีการนำเสนอข้อมูล อาทิ ประกาศ คำสั่ง และมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการของภาครัฐและสถาบันการเงิน ข้อมูลด้านสุขอนามัย รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับการนำเสนอปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ ส... พิจารณาและผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.

โทร. 0-2345-1013

X
X