วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับมอบสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับใส่ตู้ปันสุขสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายทศพล จินันท์เดช ผู้แทนจาก บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และคณะเป็นผู้ส่งมอบ ณ บริเวณชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

X
X