วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงานเสวนาหัวข้อ Thailand Economic Outlook 2021 จัดโดยหอการค้าไทย-เยอรมัน (GTCC) ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท โดยการเสวนาครอบคลุมประเด็นในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจไทยและะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งนี้ ได้มีการกล่าวเชิญชวนบริษัทเยอรมันที่มีความสนใจเข้าลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเบื้องต้นด้วย โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัทชั้นนำของเยอรมันในประเทศไทยอาทิ SIEMENS, Mercedes-Benz
X
X