28 พฤศจิกายน 2562 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ส.อ.ท. เข้าร่วมงานสัมมนา “Hong Kong Business Seminar cum Networking Luncheon in Bangkok, Thailand” โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมหารือกับนายเอ็ดเวิร์ด เยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง  ในโอกาสนี้ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมรับประทานกลางวันกับผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนไทยและฮ่องกง ที่จัดโดยสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council:HKTDC) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

X
X