คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน Reception เนื่องในโอกาสเยือนไทยของคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน Industry 4.0 ของประเทศเยอรมนี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมี H.E. Mr. Georg Schmidt เอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

X
X