13 มกราคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. ในนามสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ได้เข้าร่วมการประชุม APEC Focus Group เพื่อระดมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อรวบรวมเป็นประเด็นสำคัญในการเตรียมเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทยในปี 2564 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
X
X