วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ฮ่องกง ครั้งที่ 1 (Hong Kong-Thailand High-Level Joint Committee) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (The Honorable Mrs. Carrie Lam) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือ

พร้อมกันนี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ลงนาม MOU กับ Dr. Daniel Yip ประธาน Federation of Hong Kong Industries (FHKI) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน อาทิ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจดิจิทัล และโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยมีคุณวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว รวมทั้งได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติในการประชุมร่วมกันดังกล่าว

X
X