นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว – Power of Data” โดยใช้ Big Data และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบ ครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค
X
X