วันที่ 30 ตุลาคม 2562 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าพบ Mr.Abel Deng CEO บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ Mr.Austin Zheng, Director of Wireless Solution Sales Department ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาฯ ผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย ส.อ.ท. และหัวเว่ย ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านไอที ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 ดังที่ทั้งสององค์กรต่างก่อตั้ง F.T.I. Academy และ  Huawei Academy พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทางหัวเว่ยเชี่ยวชาญ อาทิ นวัตกรรม 5G เป็นต้น โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้ประกอบการไทยในลำดับต่อไป

X
X