นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน ICC Thailand Networking Dinner จัดโดยหอการค้านานาชาติประจำประเทศไทย (ICC) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และร่วมเสวนาในหัวข้อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของไทยเมื่อก้าวสู่ยุคของวิถีชีวิตใหม่ ร่วมกับนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย โดยได้กล่าวถึงประเด็นการปรับตัว ทิศทางของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุควิถีชีวิตใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีเและนวัตกรรมเข้ามาช่วยมากขึ้น การนำ Big Data มาปรับใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐต่อภาคธุรกิจ การลดขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
X
X