9 กันยายน 2562 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 27 โดยมีนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่หก กรุงเทพฯ

           นายธีระยุทธ กล่าวว่า ปีนี้พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2562 หรือ The Prime Minister’s Industry Award 2019 จัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 27 มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความวิริยอุตสาหะในการพัฒนาการประกอบการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ขณะเดียวกันการมอบรางวัลอุตสาหกรรมเป็นการตอกย้ำนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาจากนโยบายหลักของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย เพื่อก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลปีนี้มี 68 ราย จากผู้สมัครทั้งหมด 222 ราย ได้แก่

  1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister’s Best Industry Award) จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม
  2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s  Industry Award) จำนวน 46 รางวัล แบ่งเป็น 8 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทการเพิ่มผลผลิต จำนวน 4 รางวัล ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รางวัล ประเภทการบริหารความปลอดภัย จำนวน 3 รางวัล ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จำนวน 9 รางวัล ประเภทการจัดการพลังงาน จำนวน 3 รางวัล ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 2 รางวัล ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จำนวน 14 รางวัล และประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 10 รางวัล
  3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister’s  Small and Medium Industry Award) จำนวน 21 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทการบริหารจัดการ จำนวน 3 รางวัล ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 9 รางวัล ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัล และประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล จำนวน 5 รางวัล
  4. รางวัลชมเชยให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 12 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
X
X