6 ตุลาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานงานสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมสร้างสังคมธุรกิจที่ดี โดยมีนายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และนายฑิฆัมพร ศรีจันทร์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจให้การต้อนรับ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน บางนา กรุงเทพฯ
X
X