2 มีนาคม 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล คุณสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน 40 ปี ฐานเศรษฐกิจ “มุ่งมั่น ทันสมัย รับผิดชอบ” โดยมี คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Thailand Forward: ไทยกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ A2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

X
X