วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบชุดป้องกันและแว่นนิรภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Personal Protective Equipment: PPE) จำนวน 1,000 ชุด ให้กับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบให้กับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิฯ และศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1219 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

X
X