21 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ เลขาธิการสายงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และคุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการสายงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Muhammad Farukh Sharif ทูตพาณิชย์ปากีสถาน โดยเอกอัครราชทูตปากีสถานได้แสดงความยินดีกับสภาอุตสาหกรรมฯ ในโอกาสพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ

ทั้งนี้ ได้ร่วมหารือกันในประเด็นโอกาสการลงทุนในปากีสถาน โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor: CPEC) รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุน ซึ่งประเทศปากีสถานเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีจำนวนประชากรมากกว่า 200 ล้านคน ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเป็นประตูสู่เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และประเทศจีน มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และ 3 เมืองหลักของปากีสถาน ได้แก่ อิสลามาบัด การาจี และลาฮอร์ โดยสภาอุตสาหกรรมฯ เล็งเห็นว่าปากีสถานเป็นประเทศที่มีศักยภาพ และเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุน โดยสภาอุตสาหกรรมฯ จะสนับสนุนการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดปากีสถานให้กับสมาชิก รวมทั้งพิจารณาการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนปากีสถานในโอกาสต่อไป

X
X