วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kazuya Nashida เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์ COVID-19 ข้อคิดเห็นและข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย อาทิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภค การผ่อนปรนมาตรการการตรวจคนเข้าเมือง และสิทธิประโยชน์การลงทุนในประเทศไทย โดยในเน้นย้ำถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจระหว่างกัน รวมทั้งความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเข้าเจรจา CPTPP และแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ

X
X