วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารได้ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Muhamet Brajshori (มุฮัมมัด บราชโชริ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และในโอกาสเปิดสถานทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำกรุงเทพฯ

โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงหารือถึงโอกาสด้านการค้าและการลงทุนโดยได้เน้นถึงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งสาธารณรัฐคอซอวอนั้นเป็นประตูสู่ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยเป็นประตูสู่อาเซียน นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการสร้างความเข้าใจในประเทศคอซอวอซึ่งถือว่าเป็นประเทศเกิดใหม่และได้เริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยในปี 2013 สำหรับสาธารณรัฐคอซอวอนั้นเป็นหนึ่งประเทศในคาบสมุทรบอลข่านตั้งอยู่ติดกับประเทศเซอร์เบีย เป็นประเทศเอกราชตั้งแต่ปี 2008 มีประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี และเป็นหนึ่งในสามประเทศในยุโรปที่มีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลาม (นอกเหนือจากแอลเบเนีย และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา) มีอุตสาหกรรมหลักอาทิ เหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง และแร่โลหะ ใช้เงินสกุลยูโรปเป็นเงินสกุลหลักของประเทศ

สาธารณรัฐคอซอวอนั้นได้เปิดสถานทูตในประเทศไทยในปี 2019 โดยได้มองไทยเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การขยายความสัมพันธ์กับอาเซียนในอนาคต โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอว่าอุตสาหกรรมอาหารนั้นสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเนื่องจากคอซอวอมีความต้องการที่จะนำเข้าสินค้าอาหารจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งรัฐบาลพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ดิน และสาธารธูปโภคพื้นฐานสำหรับนักลงทุนต่างชาติอีกด้วย

X
X