นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือกับนายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ ผู้อำนวยการกองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง

โดยมีเรื่องหารือร่วมกัน ได้แก่
– การเชื่อมระบบ Platform และรูปแบบการรับรองสินค้า Made in Thailand เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งจะเชื่อมข้อมูลเพื่อขึ้นในระบบ e-Catalog ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วย
– รูปแบบการตรวจรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)
– การชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์ของสินค้าที่ได้รับแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างที่ทับซ้อนกันใน 3 หมวด (SME, Made in Thailand, สิ่งแวดล้อม)
– แนวทางการประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า Made in Thailand ทั้งภาครัฐ

ทั้งนี้ ทาง ส.อ.ท. จะเร่งจัดทำระบบขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป

X
X