วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับนายอะซึชิ ทาเคทานิ (Mr. Atsushi Taketani) ประธาน JETRO Bangkok และนายโชอิชิ โอกิวาระ (Mr. Shoichi Ogiwara) ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) พร้อมด้วยผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ ในโอกาสเข้าพบเพื่อรายงานสรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC Survey of Business Sentiment of Japanese Corporation in Thailand) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 โดยครอบคลุมปัจจัยอาทิ มาตรการทางเศรษฐกิจ การลงทุน การย้ายฐานการผลิต การผันผวนของค่าเงินบาท และมาตรการเยียวผลกระทบของ COVID-19 นอกจากนี้ ส.อ.ท. ยังได้นำเสนอสรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้กับผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่นได้รับทราบด้วย โดยทั้งสองฝ่ายมีการหารือในประเด็นเรื่องมาตรการเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในประเทศ

X
X