7 มกราคม 2564 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม​แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ​พร้อมด้วย ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าพบนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจ​ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องรับรอง 3 กระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออวยพรปีใหม่พร้อมทั้งนำเสนอข้อห่วงกังวลและข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรม ส.อ.ท. ต่อการเข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP
X
X