ส.อ.ท. เข้าพบเอกอัครราชทูตเยอรมนีหารือแนวทางดำเนินธุรกิจหลัง COVID-19

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล และนายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ฯพณฯ เกออร์ก ชมิดท์ (H.E. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Jan Scheer อัครราชทูต และ Dr. Alexander Raubold ที่ปรึกษาทูตฝ่ายเศรษฐกิจ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น อาทิ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและเยอรมนี มาตรการการควบคุมโรค แนวทางการฟื้นฟูภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ประเด็นเศรษฐกิจโลก โอกาสในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน และความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมระหว่างทั้งสองประเทศ

X
X