วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คุณสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ  และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าพบ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข  เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีและหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยการหารือในหัวข้อสำคัญ 2 ด้าน ดังนี้

– การสร้างกลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน

  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

(Ease of doing business)

– การส่งเสริมปัจจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ทั้งนี้ ท่านรองนายกฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอของส.อ.ท. ในหลายๆประเด็น ทั้งในด้านความร่วมมือและประเด็นปัญหาของกลุ่มฯ โดยจะได้นัดหมายร่วมประชุมหารือระหว่างกระทรวงฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ ต่อไป

X
X