นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. วาระ 2563-2565 เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC (Customer Solution Innovation & Integration Experience Center) โดยมี Mr.Abel Deng CEO บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี 5G, Cloud, AI มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 38 อาคาร G Tower พระรามเก้า กรุงเทพฯ

X
X