ส.อ.ท. เร่งผลักดันการเข้าถึงสินเชื่อ 5 แสนล้าน ธปท.

ส.อ.ท. เร่งผลักดันการเข้าถึงสินเชื่อ 5 แสนล้าน ธปท.

โดยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ประธานคณะอนุฯการเงินและภาษี (คุณปรีชา ส่งวัฒนา) หารือร่วมกับกลุ่มฯ และสภาฯ จังหวัด เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอต่อการเข้าถึงสินเชื่อ ธปท. (วงเงิน 5 แสนล้านบาท) โดยเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63 ประธาน ส.อ.ท.  (คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี) นำเสนอให้ที่ประชุม กกร. ผลักดันให้ บสย. เข้ามาค้ำประกัน สินเชื่อ ธปท. หลังจาก 2 ปี 6 เดือน

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการเข้าถึงสินเชื่อ ธปท.

 • การเข้าถึงสินเชื่อ ธปท. ของผู้ประกอบการ
  • เนื่องจากพรก.กำหนดให้ SMEs สามารถขอสินเชื่อได้เท่านั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มียอดขายเกิน 500 ล้านบาท ไม่สามารถขอสินเชื่อได้
  • SMEs ที่ไม่มีวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน ไม่สามารถขอสินเชื่อดังกล่าวได้
  • ผู้ประกอบการบางรายมีประวัติที่ไม่ดี ประสบปัญหาเป็นหนี้ NPLหรือเคยผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ หรือค้างชำระหนี้ หรือขาดทุนในช่วงต้นปี 2563 จะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยสินเชื่อ
  • ธนาคารพาณิชย์ระบุว่า หากบริษัทขาดส่งดอกเบี้ยเงินกู้ ในวงเงินเดิม หรือการได้รับสินเชื่อจากโครงการอื่น (ธนาคารออมสิน) จะมีผลต่อการพิจารณาไม่อนุมัติสินเชื่อด้วย
  • ธนาคารพาณิชย์ ตรวจสอบงบการเงินย้อนหลัง โดยในบางกรณีพิจารณางบฯ มากกว่า 36 เดือน
 • การสื่อสารระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการ
 • ธนาคารพาณิชย์แจ้งว่า สินเชื่อ หมดแล้ว และเสนอ Package สินเชื่ออื่นแทน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าและมีการเก็บค่าธรรมเนียม
 • ธนาคารพาณิชย์ร้องขอให้ซื้อประกันและแพคเกจขายพ่วงต่างๆ
 • ธนาคารพาณิชย์เรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม แม้จะแจ้งว่าไม่บังคับ แต่มีส่วนในการตัดสินใจอนุมัติการปล่อยสินเชื่อ

Next Step

หารือร่วมกับบสย. เพื่อขอให้ บสย.สามารถเข้ามาค้ำประกันสินเชื่อ หลังจาก 2 ปี 6 เดือน ที่ ธปท.  จะชดเชยความเสียหายจากการปล่อยสินเชื่อ ระหว่าง 60-70% ตามความเสียหายที่สถาบันการเงินต้องรับผิดชอบ

#สินเชื่อ
#ธนาคารแห่งประเทศไทย
#บสย
#FTIการเงิน
#FTICOVID19

X
X