นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ “ส.อ.ท.” เปิดเผยถึงประเด็นเรื่องของกระแสการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นโยบายทางด้านต่างๆที่ออกมา  รัฐบาลเองก็มีความมั่งหวังที่จะช่วยเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ โดยต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ดี  แต่การทำให้เกิดผล (Implement) ขอให้ได้ตามที่นโยบายกำหนดเอาไว้  ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ “เอสเอ็มอี” (SMEs) ,การเกษตร ,ภาคสังคม ฯลฯ

“หากมองในภาพรวมของนโยบายที่รัฐจะดำเนินการถือว่าดีมาก  แต่การทำให้เกิดผลนั้นคงต้องยอมรับว่าบางช่วงก็ดี  แต่บางช่วงก็ยังไม่ดีมากนัก  เพราะฉะนั้น  คงต้องมองเรื่องของการทำให้เกิดผลเป็นหลักมากกว่า”

ส่วนการที่พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนประเมินโครงการที่ภาครัฐทำทั้งหมด  และการทำงานของรัฐบาลนั้น  ส.อ.ท. เองก็คงจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลดูว่า  อะไรที่เป็นจุดเด่น  หรือจุดแข็งที่คิดว่าเป็นประโยชน์  และอะไรที่คิดว่ายังต้องปรับปรุงก็คงจะมีรายงานเข้าไป  ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง  แต่จากการที่นายกฯ บอกว่ารัฐบาลจะเป็น “New Normal” ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหากสามารถทำได้จริง

ที่มา : www.thansettakij.com

X
X