วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรมด้วย IDA Platform เพื่อรองรับการปรับตัวของผู้ประกอบการ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามออนไลน์พร้อมกัน 13 หน่วยงาน

X
X