คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทในเครือไทยเบฟฯ ได้แก่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด บรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ  สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต

X
X