💋💄ธุรกิจสุขภาพและความงาม เป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมาก โดยในปี 2019 มีมูลค่าถึง 2.8 แสนล้านบาท
🔼 ประเทศไทยครองอันดับที่ 17 ในฐานะผู้ผลิตและส่งออก
🌈 จะเห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงามไทย มีโอกาสในการขยายตลาดให้เติบโตเข้าสู่ตลาดโลก

👍สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้ร่วมกับ สสว. จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563
🤝เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการตลาด และเครือข่ายทางธุรกิจพร้อมแลกเปลี่ยนไอเดีย ความรู้
ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline
⚡️มุ่งเน้นตลาด เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

📍ลงทะเบียนได้ที bit.ly/38iceNk
🎈รับเพียง 55 กิจการเท่านั้น
✡️ ปิดรับสมัคร 31 ก.ค. 63
สอบถามโทร 02-3451188, 023451059

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สถาบันSMI
#สสว.

X
X