📣ตลาด CLMMV ขุมทรัพย์ ของ SMEs ไทย
และสินค้าอะไรที่ผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดได้บ้าง

👉🏻พร้อมรับฟังข้อมูลเศรษฐกิจหลังวิกฤติ COVID – 19 ของเวียดนามและมาเลเซีย
ในงานสัมมนาเปิดช่องทางตลาดสร้างทางลัดให้ SMEs ตอน “เจาะตลาด CLMMV”

📍ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 10 C asean อาคาร CW Tower (ถนนรัชดาภิเษก)

⏩ลงทะเบียน https://bit.ly/32Q5Ko2
☎️โทร 02-345-1059, 02-345-1188
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สถาบันSMI
#สสว.

X
X