นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานสภาธุรกิจไทย-อียิปต์, นายชาติชาย พานิชชีวะ รองรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-อียิปต์ ให้การต้อนรับนายพุทธพร อิ้วตกส้าน รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และคณะฯ ในโอกาสเตรียมเดินทางเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จึงขอเข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจไทย-อียิปต์ ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ

โอกาสนี้ นายพุทธพร รองอธิบดีฯ และนางสาวจิรัสยา พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐอาหรับอาหรับอียิปต์ เช่น การเป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (COMESA) และมีความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (Egypt – EU Partnership Agreement) การเป็นศูนย์กลางอารยธรรมและการศึกษาของโลกอาหรับ โลกมุสลิม การลงนาม Free and Preferential Trade Agreements between Egypt and the Arab Countries เพื่อยกเว้นภาษีศุลกากรกับกลุ่มประเทศอาหรับ ความตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับอียิปต์ (Joint Trade Committee : JTC) (ร่าง) แผนปฏิบัติการร่วมระยะ 5 ปี ไทย อียิปต์ ความตกลงเพื่อยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน และความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. ได้กล่าวถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทย กับอียิปต์ เช่น มูลค่าการส่งออก อัตราขยายตัวการค้าและการลงทุน สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ (1) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (2) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (3) ผลิตภัณฑ์ยาง (4) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (5) เคมีภัณฑ์ (6) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (7) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (8) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว (9) เม็ดพลาสติก (10) เครื่องจักรกลการเกษตร โดยขอให้ท่านรองอธิบดีฯ ช่วยเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับผู้ประกอบการไทย ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอาหรับอียิปต์ด้วย

X
X