เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มีมติเลือก เรือโทพงศ์เทพ นรขำ จาก บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมัยที่ 2 (วาระปี 2563-2565)

เรือโทพงศ์เทพ นรขำ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ เป็นสมัยที่ 2 และพร้อมที่จะสานต่อภารกิจในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มอุตสาหกรรมผก๊าซ อาทิเช่น

· การผลักดัน มาตรฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรม

· การผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาแอร์ระเบิด

X
X