วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวีระชัย คุณาวิชยานนท์ นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายศาณิต เกษสุวรรณ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมรับมอบเงินและสิ่งของจากบริษัทเอกชนและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ณ ห้องมงคลสุธี สำนักงานสภาอุตสหากรรมฯ เพื่อนำไปจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม ตามโครงการ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจสู้ COVID-19” รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 บนพื้นที่ 49 ไร่ ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้

1. มูลนิธิเอสซีจี บริจาคห้องน้ำ 5 ยูนิต มูลค่า 400,000 บาท
มอบโดย คุณเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี
คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี
2. สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย บริจาคเงิน 1,000,000 บาท
มอบโดย คุณชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย / ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
คุณนภดล รมยะรูป อุปนายก / รองประธาน
คุณระพี สุขยางค์ อุปนายก และเลขาธิการ / รองประธาน และเลขาธิการ
คุณศิวะ มหาสันทนะ อุปนายก / รองประธาน
คุณปัญญา โสภาศรีพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ / ผู้ช่วยเลขาธิการ
คุณภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการบริหาร
คุณกานดา บุพพัณชาตินานนท์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
3. บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด บริจาคเงิน 100,000 บาท
มอบโดย คุณธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ
คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
4. บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน 100,000 บาท
มอบโดย คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธาน ส.อ.ท.
5. บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) CPAC BIM สนับสนุนการออกแบบและให้คำปรึกษาการก่อสร้าง มูลค่า 600,000 บาท
มอบโดย คุณชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ
6. บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริจาคค่าออกแบบ มูลค่า 200,000 บาท
มอบโดย คุณนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
7. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท. บริจาคเงิน 300,000 บาท
มอบโดย คุณนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟควอเตอร์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม” เลขที่บัญชี 009-171-5830 หรือเข้าไปที่ www.fti.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภโชค ครุฑซ้อน โทร. 0-2345-1054

X
X