12 มกราคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. และประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมรับมอบเงินจากนายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) และรองประธานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม จำนวน 100,000 บาท ณ ห้อง 802 สภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อนำไปสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลสนาม รองรับแรงงานที่ป่วยและติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
X
X