แบบสอบถามข้อมูลวิสัยทัศน์กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อใช้เผยแพร่ในกิจกรรม Open House ส.อ.ท. สำหรับกลุ่มต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

X
X