เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 – “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก” ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรภายใต้ “โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” หรือ “PPP Plastic” (Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) ก่อตั้งขึ้นโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ กว่า 20 องค์กร ได้ร่วมแถลงผลงาน 1 ปีของการขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมร่วมกันกับองค์กรภาคีใหม่ประกาศเจตนารมณ์เพื่อสานต่อปณิธานลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Share This
X
X