20 เมษายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ โดยประธานกลุ่มฯ(คุณวิศิษฐ์) และรองประธานกลุ่มฯ(คุณอรรถพันธ์) มอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น) และเงินสดจำนวน 30,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

X
X