ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา

 สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ณ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

**กิจกรรมดังกล่าวมีการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเป็นค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่ารถ และค่าบริหารจัดการอื่นๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ศึกษาดูงานแต่อย่างใด**

**ขอสงวนสิทธิ์ มิให้ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันเข้าเยี่ยมชม ทั้งนี้ สถานที่ดูงาน จะเป็นผู้คัดเลือกรายชื่ออีกครั้ง**     

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- กำหนดการและใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1qpsYdc6mvYXypQNkmms8_0v-_e7YOiA_/view?usp=sharing

- ดาวโหลดใบสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18wtfuh5Ms99C0Yy9-YVeQzMwugXkv-L3lLicBIpDi8g/edit?usp=sharing

(เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว สามารถสแกนส่งมาได้ที่ chiraphonc@off.fti.or.th)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจิราพร สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร โทรศัพท์ 02-345-1286 อีเมล์ chiraphonc@off.fti.or.th


ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด :
เว็บไซต์ : http://
อีเมล์ : chiraphonc@off.fti.or.th
ปรับปรุงโดย : จิราพร ใจเกลี้ยง
ปรับปรุงเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2561