ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การตลาดออนไลน์และการสร้างแบรนด์สินค้าไทยสู่ตลาดโลก

 

 อบรม ฟรี !! การตลาดออนไลน์และการสร้างแบรนด์สินค้าไทยสู่ตลาดโลก

(รับจำนวนจำกัด) 

 

- เข้าใจผู้ซื้อต่างประเทศ และวิเคราะห์เทรนด์สินค้าก่อนเริ่มขาย

- เทคนิคขายอย่างไรให้ปังและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 

ส่งสินค้าแบบไหนเหมาะกับแบรนด์คุณและได้ใจลูกค้าต่างประเทศ

- Panel Discussion : แชร์ความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยใน Amazon  

 วันศุกร์ที่ 16 พย 61 เวลา 9.30 - 16.00 น.

ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ

สมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่ http://bit.ly/2J13O0a
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
พัชรินทร์ ตันติวิริยะวุฒิ
ปรับปรุงเมื่อ:
18 ตุลาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
228