กิจกรรม ส.อ.ท.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Startup X Tycoon

 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการ Startup X Tycoon"

เพื่อคัดเลือก Startup เข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร BRAIN

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 21 มิถุนายน 2561 (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

 ************************** สมัครฟรี **************************

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแนวคิดและการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับ Startup ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย

3. เพื่อให้ Startup ได้นำเสนอแผนธุรกิจ พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากนักธุรกิจชั้นนำและผู้บริหารภาครัฐที่ร่วมหลักสูตร BRAIN

 

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ > https://goo.gl/vWkFYM   หรือ สแกน QR code

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายบริหารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

  • คุณศักดิ์สิทธิ์ สว่างศุข     โทรศัพท์ 02-345-1149     

            E-mail: saksits@off.fti.or.th, saksit.ssuk@gmail.com

  • คุณกมลพรรณ หงษ์อุเทน  โทรศัพท์ 02-345-1149     

            E-mail: kamonpanh@off.fti.or.th, kamonpanh90@gmail.com 

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
กมลพรรณ -
ปรับปรุงเมื่อ:
17 พฤศจิกายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
326

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย